Plastikgræs

Svar på https://sn.dk/Furesoe/Vild-plan-Hareskov-IF-er-klar-med-visionsoplaeg-for-grusbane/artikel/1427868

Plastikgræs…

Med risiko for at lyde som en sur gammel mand vil jeg påstå at det er et oxymoron.

Men det var svært ikke at få morgenkaffen galt i halsen da denne sure gamle mand læste at en idrætsforening i ramme alvor i 2021 foreslår at man etablerer fodboldbaner med “plastikgræs”…

Og læser man lidt indenad får man oplevelsen af at det da i det mindste ikke er “gummi-infill”, som om det skulle kunne sætte blodtrykket ned. Man kunne få det indtryk at man godt er klar over at det måske er en smule kontroversielt.

Det er mig helt uforståeligt hvordan nogen i ramme alvor i 2021 kan foreslå at man etablerer sportsanlæg i naturen lavet af – plastik.

Jeg tænker at dette “plastikgræs” vil blive slidt af brugen og derved afgive mikroplast til miljøet.

Jeg tænker også at dette slid afstedkommer at “plastikgræsset” en dag skal kasseres og udskiftes med noget andet.

Det virker helt grotesk at nogen i en “vision” i 2021 i ramme alvor kan foreslå tiltag som øger udbredelsen af mikroplast i vores miljø og overlader eventuelle oprydningsudfordringer til senere.

Hvis denne IF har så mange penge til alle disse flotte visioner, måske de også har råd til lidt god gammeldags græs-græs, eller hvad den slags kaldes nu om dage…

Om solsorte og æbler. Og katte

Vi er så heldige at bo i hus med have. En dejlig rodet have, med et godt udsyn fra køkkenvinduet ud over baghaven. En biotop.

Jeg elsker at stå i køkkenet, mange timer dagligt kan jeg iagttage livets gang i baghaven.

Baghaven fra køkkenvinduet (c) 2019 Jesper Udby

Om vinteren holder jeg af at kaste æbler ud til fuglene. Det er god underholdning og fantastisk mentalhygiejne at iagttage solsorte kæmpe om æblerne. Hvis man er så heldig at en sjagger eller 2 blander sig, kommer der for alvor gang i løjerne

Der går sjældent mange minutter fra jeg har kastet æblerne ud, til der har dannet sig en stor flok. Nogle kan man genkende fra om sommeren, men man overraskes alligevel af hvor mange solsorte der åbenbart bor i området. Det som om det rygtes at der er æbler til rådighed.

En solsort som har fundet æbler under æbletræet kvitterer med at ”skælde ud”. Den gængse forklaring er at det er for at holde andre solsorte væk.

Den forklaring vil jeg gerne udfordre. Jeg er hverken biolog, ornitolog eller har nogen som helst professionel forstand på fugle. Men jeg kan iagttage og bruge logik.

Evolutionen er naturens store ubarmhjertige positive feedback. Den fungerer simpelt. Hvis en organisme har en adfærd der fremmer organismens overlevelse, vil denne adfærd langsomt blive fremelsket. Og omvendt, uheldig adfærd straffes ultimativt med døden og sorteres fra arten.

Så hvis solsorten skælder ud for at holde andre solsorte væk, skulle det have den ønskede effekt. Som nævnt ovenfor, skal man ikke iagttage æblerne i baghaven ret længe, for at konstatere at solsorte fra hele nabolaget tilsynelande har ”hørt” at der er æbler…

Det kan altså ikke være forklaringen. Desuden kræver den en slags ”snuhed” som jeg ikke er sikker på at jeg vil tillægge solsorten. Selvom de af og til udviser en adfærd der kunne antyde en art omtanke. Læs f.eks. https://sprutskalle.dk/blog/2010/02/04/ved-fugle-noget/.

Solsorten holder at at fouragere i hele haven. Min kone er flink til at lave havearbejde. Hun er flink til at lave bunker med haveaffald alle mulige steder i haven. Hun er ikke så flink til at få bunkerne væk…

Fuglene (og pindsvinene) elsker bunkerne! Solsorten har en fest med at vende hvert et blad i haven. Og den holder af at rode i mine højbede, hvor jeg lige har sået sommerens afgrøder…

Pindsvineunge (c) 2019 Jesper Udby

Solsorten bruger hele grænsplænen og alle krat og buske. Den er hele tiden i bevægelse; sidder sjældent samme sted i ret lang tid, med mindre der er en lang regnorm som kræver en ekstra indsats for at få op.

Det giver god mening, for solsorten i bevægelse kan hele tiden orientere sig om eventuelle farer og den er sværere for rovdyr at fange. For at bruge Evolutionens logik, så er det altså en adfærd som er fremelsket og derfor helt naturlig for solsorten.

Vi har en kat. Katte er, i modsætning til hvad nogle mennesker mener, ikke særlig skarpe. Og ham vi har boende for tiden er absolut ikke én af de skarpeste.

Milo (c) 2019 Jesper Udby

Det er svært ikke at bryde ud i krampelatter når man ser ham jage. Han har fattet at man skal gøre sig usynlig og forsøge at snige sig ind på sit bytte. Gøre sig klar, spænde benene op så man kan gøre et udfald og fange byttet. Og dér kammer det så over for ham. Det ender i noget fjollet leg som er så klodset, at ethvert bytte for længst er stukket af. Undtagelsen er dog græshopper, som han har nogen success med.

Vores forrige kat var noget smartere. Han fangede alt. Mus, rotter og fugle af enhver art. Visse dyr blev halvdøde slæbt ind på køkkengulvet. Hovedløse duer efterladt ved køkkendøren…

Når solsorten fouragerer midt på græsplænen kan katten godt gå roligt forbi få meter ved siden af. Solsorten har med sin ”skæld ud” signaleret til katten at han er spottet.

Katten ved at det ikke giver mening at forsøge at fange et bytte, når man er opdaget. Evolutionen har gjort det af med katte som har forsøgt sig for meget med åbenbart udsigtsløse jagter.

Katten lister forbi og lader som om han slet ikke har set solsorten. Det skulle jo ikke hedde sig at man var faldet af på den…

Katte er stolte dyr. Man kan godt falde ned fra plankeværket, og så gå videre som om intet var hændt. ”Det er muligt nogen har set en kat falde ned fra plankeværket, men det var i hvert fald ikke mig”…

Når jeg kaster æbler ud til fuglene om vinteren, skal de helst lande nede under æbletræet. Det er tydeligt, at de æbler som ligger midt på græsset, bliver ignoreret. Jeg tror ikke det skyldes at æbler hører til under æbletræer.

Når solsorten spiser æbler, sidder den næsten stille samme sted. Den kan af gode grunde ikke bevæge sig rundt. Den skal helst hakke samme sted i æblet hele tiden, ellers skal den gennem den hårde skrald igen.

Jeg tror det stresser solsorten at være tvunget til at indtage føden uden at flytte sig hele tiden. Jeg tror solsorten føler sig udsat. Det er derfor den foretrækker at spise under træet, hvor den får nogen beskyttelse for rovfugle. Og jeg tror dens ”skæld ud”, som i min optik er en helt naturlig stressrelateret refleks, forvirrer katten, så han tror han er spottet.

Jeg har aldrig oplevet at katten er kommet ind med en solsort fra æblefesten i baghaven!

Og det giver mening, solsorte som skælder ud når de sidder stille og spiser æbler, bliver belønnet af Evolutionen – de bliver ikke så ofte fanget af de firbenede.

Spurvehøgen derimod, den lader sig ikke narre.

Flue på loft

Klima… 1… Fluen…

For et år siden ville jeg have slået den ihjel. Jeg ville have sagt: “Ad, den er ulækker” og have jagtet den med en avis til den var død – eller forsvundet…

Jeg så en flue på mit køkkenvindue i dag. Den var grim. Ikke en typisk sort ulækker spyflue.

Den var lidt større og kroppen var gul.

Den sad længe, meget længe, som i måske flere timer, på mit køkkenvindue.

Jeg tænkte: For et år siden havde jeg tænkt: “AAAD!!! Den er ULÆKKER!!! Den skal DØ!!!”.

Nu tænker jeg i mit stille sind at der da trods alt stadig er insekter til stede. Og lod den leve.

Og den flue som har fundet sig indendørs… Den gør intet væsen af sig selv… Som om den er klar over den er helt alene… Sidder for det meste et sted, senest i mellem panelerne i loftet. Jeg lader den sidde. Det er helt apokalytisk…

Læserbrev: Skræmmebilleder!

Jeg kan forstå at jeg beskyldes for at begå skræmmebilleder. Det vil jeg da ikke lade stå usagt, så jeg benytter lejligheden til at tegne et skræmmebillede!
Udgangspunktet er at man vil anlægge en “kunstgræsbane” i Hareskov. Banen (lad os kalde den det – det har jo intet med græs at gøre) tænkes udført af, som en lokal udtrykker det: “…det mest miljøskadelige materiale… …man vil udlede spildevand … direkte til områdets søer”. Det sidstnævnte er direkte i strid med Miljøstyrelsens anbefalinger.
Det forlyder at kommunens fagfolk vil tage vandprøver for at afdække om der opstår problemer med forurening.
En klage sendt til Natur- og Miljøklagenævnet har for en tid forsinket planerne.
Lad os nu antage at klagen går rent igennem og banen anlægges som planlagt.
Nu kommer skræmmebilledet – svage læsere bør stoppe her 🙂
Lad os så antage at der viser sig at være noget at komme efter – kommunens dygtige fagfolk måler forhøjede værdier af spændende miljøgifte i lokalmiljøet! Hvad sker der så?
Man kan vælge at bagatelisere problematikken. Ikke usandsynligt.
Men, det kan ikke udelukkes at ansvarlige politkere tager affære og enten kræver banen afviklet eller om ikke andet at den reetableres med passende kloakering m.v. eller endda i et bæredygtigt materiale.
Hvem skal betale for det? Og for eventuel oprydning? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig at brugerne vil være alene om at bære den udgift…
Som borgmesteren udtrykker det: …hvis der er den mindste risiko … må vi bygge anlægget på en anden måde.

I “avisen”: DEBAT: Skræmmebilleder – kunstgræsbaner

3enkelt hastighedstests – episode 2

Sagen (se evt: 3enkelt en katastrofe – mellemlang version og 3enkelt en katastrofe – forsat) tager så en ny drejning.

Sagen kort: En sælger fra 3 lover “Du bor få hundrede meter fra masten, jeg kan næsten garantere dig 40M+ ned og 20M op”.

Da udstyret opsættes er forbindelsen langt under 40M ned, den er stærkt ustabil og forsvinder helt af og til (hvorefter udstyret skal genstartes).

Svaret fra 3 er undren, idet vi kun bor 135m fra masten. Der skal laves målinger for at dokumentere problemet.

Dernæst er forklaringen at udstyret er defekt og skal til reparation. Det betyder så ingen internet i 14 dage, uden afslag i regningen.

Da problemerne fortsætter er forklaringen at vi bor 700m fra masten og kun kan køre 3G.

Det er stadig ikke en tilståelsessag synes 3, der nu kræver nye målinger lavet med routeren opsat til “kun 3G”.

Det forekommer som ren trænering

Udstyret var ved modtagelsen sat op til “auto” og vælger selv, for det meste, at forbinde via 4G. Det giver de resultater som er dokumenteret i 3enkelt hastighedstests – episode 1.

Når jeg der har “tvunget” routeren til “kun 4G” så er det fordi min oplevelse af 3G – når routeren selv har “nedgraderet” hertil – er endnu værre end 4G. Dårligere hastighed men værre, lange “pingtider”. Sidder man med en remote-desktop via VPN er det helt ubrugeligt…
Continue reading

3enkelt lignende sager på trustpilot

Den ultrakorte version er at 3 (HI3G Danmark ApS) sælger en 4G løsning hvor de (næsten) garanterer 40M download og 20M upload.

Det viser sig med det samme at 3 på ingen måde kan levere, hvilket de naturligvis afviser.

Følgende er et sammenkog af nyere lignende sager på trustpilot:

Måske en sag for DR Kontant?

Læs iøvrigt:

3enkelt en katastrofe – forsat

3enkelt en katastrofe – mellemlang version

3enkelt en katastrofe (fuld korrespondance)

3enkelt hastighedstests – episode 1

3 er fulde af løgn

3enkelt en katastrofe – fortsat

Historien om mine oplevelser med “teleselskabet” 3 fortsat fra 3enkelt en katastrofe – mellemlang version.

Kort: Bliver du ringet op af en sælger fra 3 (HI3G Danmark ApS) så lægger du på med det samme. Du vil med garanti ikke have det de gerne vil sælge.

3. juli 2015

Jeg skriver igen til 3‘s “kundeservice” og informerer om den temmelig ringe forbindelse.

6. juli 2015

Svaret fra 3‘s “kundeservice” er temmelig overraskende: Continue reading

3enkelt hastighedstests – episode 1

Hastighedstests lavet med 3’s “egen” testside i perioden 3. juli 2015 til 11. juli 2015.

Tests udført med én klient direkte forbundet (“trådet”) til router.
Wi-Fi slået fra på både router og klient.
Router opsat til “4G only”.
router indstiliinger

  • Download hastigheden svinger mellem 5,72M og 14,86M med et flot gennemsnit på 10,56M.
  • Upload hastigheden svinger mellem 1,64M og 11,73M med et flot gennemsnit på 5,73M.
  • Routeren har været genstartet 3 gange i perioden da der ingen forbindelse var. Én gang måtte routeren slukkes/tændes da der ikke engang var forbindelse til routeren.

Og som det fremgår af graferne herunder, så er forbindelsens kvalitet generelt MEGET svingende.

Dette er hvad 3 i ramme alvor kalder 40M+ download, 20M upload. Og her er ikke nævnt den helt ekstremt dårlige behandlig man får i 3’s såkaldte “erhvervskundeservice”.

Til mit formål er dette helt og aldeles ubrugeligt…

Er du som jeg, selvstændig erhvervsdrivende, så hold dig lang væk fra dette bondefangeri!

Se evt.: 3enkelt en katastrofe – mellemlang version
Continue reading

3enkelt en katastrofe – mellemlang version

10. april 2015

Bliver kontaktet af “smart sælger” fra 3 (HI3G Danmark ApS) som har et godt kampagnetilbud.

I telefonen siger han blandt andet: “Du bor få hundrede meter fra masten, jeg kan næsten garantere dig 20M op og 40M+ ned”.

På mail får jeg følgende:

Hej Jesper, tak for en god samtale.

– Herunder kan du se Internet løsningen som på alle parametre er den bedste på markedet:

· FAST beløb på 299,- Inklusiv IP adresse.
· 250GB data
· 3LikeHome – hvilket betyder at du kan bruge denne nedenstående 4G-router, i indtil videre 19 lande udover Danmark på samme vilkår, hvilket vil sige GRATIS.
· 1 4G router får du med uden beregning

Ja, som du kan se er der utallige fordele, og ikke det man kalder et overtalelsestilbud.

Vend tilbage så hurtigt du kan hvis interesse er der 🙂

På grund af vores “afstand til centralen” har vi svært ved at komme over 12M ned (download) på vores ADSL.
12M er fint til mit firmabehov, men i underkanten når der streames, spilles CS:GO og alt muligt andet, samtidigt.
Muligheden for at få “næsten 40M ned” var meget interessant.

Den information jeg kunne finde på 3’s hjemmeside gav mig indtryk af at 3LikeHome var en løsning til private og prisen på 299 var inklusiv moms.
Det er lidt mindre end hvad jeg betaler for min eksisterende ADSL erhvervsløsning, så bestemt interessant.
Continue reading