Kategoriarkiv: Cirklen

Hvorfor, Jane Isdal?

Endelig har BSU-formanden besværet sig til tasterne og man kunne se frem til at få svar på nogle af de mange kritiske spørgsmål angående lukning af Cirklen.
Men nej, udvalgsformanden bruger i stedet lejligheden til at tale ned til forældrene; det vil jeg ikke undlade at kommentere.

Det står efterhånden klart, at udvalgsmedlemmerne befinder sig i en helt anden verden, så jeg skal ikke gøre mig klog på hvad de finder “sjovt”. Der er næppe nogen af de berørte der kan se det sjove i beslutningen…

Udvalgsformanden lader skinne igennem, at de er ansvarlige politikere som ikke har uanede midler til rådighed og at beslutningen derfor er nødvendig.
Det står imidlertid i skærende kontrast til det faktum at man ikke har regnet på de økonomiske konsekvenser.

Læser man informationen fra forvaltningen konstaterer man, at de anbefaler en kapacitetstilpasning på 70 BØRNEHAVEPLADSER. Hvordan flytningen af 20 VUGGESTUEPLADSER passer i den plan har vi stadig ikke fået svar på.

kommunens hjemmeside kan man læse at beslutningen er truffet efter “grundige overvejelser”.

Hvorfor er det så fuldstændig umuligt for formanden at svare på selv de mest basale spørgsmål?

Link til Furesø Avis.

Det er en ommer, Jane Isdal!

Beslutningen om at lukke Cirklen er foretaget uden gode demokratiske principper som debat og partshøring, og i direkte modstrid med Byrådets egne højt besungne principper om åbenhed og borgerinddragelse.

Beslutningen er truffet uden man har sat sig grundigt ind de økonomiske konsekvenser. Udvalgsformanden beroliger i Furesø Avis (6/12 2011) med, at hvis bevillingen på kr. 1,5 mio ikke slår til, “er der jo mulighed for at gå til ØU”.
I direkte modstrid med økonomisk ansvarlighed og igen i mod det siddende Byråds principper – noget der burde høre fortiden til.

Ydermere er der fremkommet oplysninger der indikerer, at man tidligere har regnet på muligheden for at etablere vuggestue i Valhalla (se Bevar Valhalla og Cirklen), men at det ville blive for dyrt!

Jeg vil nu kraftigt opfordre ansvarlige politikere i BSU til at stoppe dette vanvid og forlange omlægningerne i Farum Nord sat i bero, til man som minimum har en realistisk plan og budget for omlægningerne; alt andet er politisk dårligt håndværk!

Og ved samme lejlighed at tage hovederne ud af busken, se de berørte i øjnene og svare på de relevante spørgsmål!

Det eneste der er værre end dårlige beslutninger er dumstædigt at holde fast i dem.

Link til Furesø Avis.

Mangler stadig svar på debat om Cirklen

Fakta:

Politikerne i Furesø har tilsyneladende truffet beslutning om at lukke vuggestuen Cirklen, uden i øvrigt at have sat sig ind i sociale-, pædagogiske- og økonomiske aspekter. Beslutningen træffes i al hast og på et lukket punkt, uden at høre forældrene.
De i debatten fremlagte argumenter for lukningen har været: besparelser, kapacitetstilpasning og “vi foretrækker integrerede institutioner”.
Kapacitetstilpasningen vedrører kun børnehavepladser.
Udvalgsformanden udtaler: “Det kan godt være, at børnene ikke får det bedre i vuggestuen. Men det gør de, når de skal i børnehave”.
Der er tilsyneladende afsat kr 1,5 mio til lukning af Cirklen, oprettelse af ny vuggestue i Valhalla og flytning Specialgruppen til Guldsmeden/Majtræet. Centerchefen udtaler følgende, såfremt beløbet ikke skulle være tilstrækkeligt: “…har vi et problem, og så kan vi måske ikke opfylde alle ønsker”.
Politikerne leger Struds og sender embedsmændene i byen med svar på debatten.

Der er nu en lang række spørgsmål politikerne skylder forældrene/vælgerne svar på:

  • Er det ansvarlig politik at lukke/flytte/sammenlægge institutioner, uden som minimum at have regnet på de økonomiske konsekvenser?
  • Beslutningen er truffet i hast på et lukket møde, uden forudgående debat og uden at høre forældre og personale. Hvordan harmonerer det med Byrådets visioner om åbenhed og borgerinddragelse?
  • Hvis (når) de afsatte kr. 1,5 mio ikke slår til, hvem kan holdes ansvarlig?
  • Hvornår er der truffet beslutning om at vi i Furesø kun vil have store, integrerede institutioner? Er denne beslutning velbegrundet?
  • Formandens bemærkning om at vuggestuebørnene får det bedre når de skal i børnehave, hvordan skal den forstås? Og hvordan vil formanden dokumentere det?
  • Hvorfor vil politikerne ikke svare på de mange relevante spørgsmål? Hvorfor sender politikerne centerchefen i byen?
  • Kender politikerne overhovedet noget til de berørte institutioner?

De nuværende medlemmer af Børne- og Skoleudvalget er:

Jane Isdal (F), formand
Berit Torm (C), næstformand
Per K. Larsen (A)
Heidi Storck (A)
Egil F. Hulgaard (C)
Per Kattrup (O)
Ole F. Holleufer (V)

Referencer:

Forældre i lukket vuggestue mødtes med kommunen

Det er (næppe) økonomi der lukker Cirklen

Fra Furesø Avis:

At bringe lejemålene Sejlgårdspark 81-82 tilbage til oprindelig stand med badeværelser, køkkener, hoveddøre osv, herunder sløjfe legepladsen (fjerne Mettes Himmelbjerg) og etablere 2 nye haver kan sagtens koste mere end kr ½ mio.

I Valhalla skal der etableres særligt legeområde og lukket (indendørs) afsnit oma., så vuggestuebørnene kan få fred til at lege og sove til middag (ja, det gør vuggestuebørn).
Jeg kan være alvorligt bekymret for om det fx. trækker ved gulvet (ja, vuggestuebørn sidder/ligger på gulvet).
Og hvordan sikrer man at der er ro når de skal sove? Vil man forlange at børnehavebørnene holder kæft og sidder stille? (besøg Valhalla og lyt selv).
Det er helt igennem urimeligt og uforståeligt. Kun tåber og ignoranter kan gennemføre noget så idiotisk uden at have tænkt konsekvenserne igennem!

Der er tilsyneladende hverken økonomiske eller pædagogiske argumenter for lukningen af Cirklen. Der synes at være enighed om at vi i Furesø foretrækker integrerede institutioner?!

Det er en katastrofe at vores “folkevalgte” agerer som bedrevidende og uden kontakt med den hverdag de forvalter; det er ren DDR eller Sovjet?
Kan vi ikke få nogle politikere der “mærker efter” før de træffer beslutninger som har store menneskelige konsekvenser for børn, forældre og personale!

Bevar det der virker – bevar Cirklen!

Kommentarer til: Efterlysning: Budget for flytning af Cirklen

Læs: Efterlysning: Budget for flytning af Cirklen

Ang. bevillinger, så er jeg meget enig: at bringe lejemålene Sejlgårdspark 81-82 tilbage til “oprindelig stand” med badeværelser, køkkener, hoveddøre osv, herunder sløjfe legepladsen (fjerne Mettes Himmelbjerg) og etablere 2 nye haver kan sagtens koste mere end kr ½ mio.
I Valhalla skal der etableres særligt legeområde og lukket (indendørs) afsnit oma så vuggestuebørnene kan få fred til at lege og sove til middag (ja, det gør vuggestuebørn).
Og jeg kan være alvorligt bekymret for om det fx. trækker ved gulvet (ja, vuggestuebørn sidder/ligger på gulvet).
Og hvordan sikrer man at der er ro når de skal sove? Vil man forlange at børnehavebørnene holder kæft og sidder stille?
Nej, altså, det er helt igennem urimeligt og uforståeligt. Kun tåber og ignoranter (undskyld sproget) kan gennemføre noget så idiotisk uden at have tænkt konsekvenserne igennem!
Jeg græmmes…

Og jeg ved ikke hvem der er i lommen på hvem…
Der er tilsyneladende hverken økonomiske eller pædagogiske argumenter for lukningen af Cirklen.
Det er en katastrofe at vores “folkevalgte” agerer som bedrevidende og uden kontakt med den hverdag de forvalter; det er ren DDR eller Sovjet…
HJÆLP kan vi ikke snart få nogle politikere der “mærker efter” før de træffer beslutninger som har store menneskelige omkostninger for børn, forældre og personale!
Bevar det der virker – bevar Cirklen!

Områdeledelse er en katastrofe for forældredemokratiet

Der er ingen tvivl om at “områdeledelse” betyder en kraftig reduktion af forældredemokratiet, og for små insitutioner kan det være fatalt.

Tag fx. Cirklen. Her er det (tilsyneladende) områdebestyrelsen der har foreslået at institutionen skal lukkes. Derfor er forældrene i Cirklen pr. definition hørt.

Og da personalet i Cirklen har samme leder som Valhalla, så kan de ikke gøre indsigelser uden at være illoyale overfor deres leder.

Det bringer i praksis forældre og personale i en helt urimelig umenneskelig situation.

Jeg kan kun frygte for konsekvenserne, især for personalet; forældrene har dog i princippet mulighed for at vælge en anden pasningsordning for deres børn.

Men, jeg kan godt se forvaltning og politikere synes det er smart – for det er da uendelig meget nemmere på denne måde…

Bevar Cirklen – luk Valhalla

Ifølge punkt 102 fra referatet fra Børne- og Skoleudvalgsmødet 5/10 2011 kan man erfare, at der forventes en overkapacitet på 125 pladser, og følgende: “Det foreslås, at der reduceres med 70 børnehavepladser i Farum.”

For at imødekomme denne overkapacitet har udvalget besluttet at flytte 20 vuggestuepladser!

Jeg tror det er på tide vi får politiets rusmiddelafdeling til at undersøge hvad der indtages på udvalgsmøderne, for det er da helt uden sammenhæng!

Og det forlyder at politikerne har afsat kr. 1,5 mio til “eventuelle forbedringer og udvidelser af børnehavens fysiske rammer”, penge man ellers kunne få mange varme hænder for.

Sammenholdt med det faktum at Valhalla har til huse i billigt “papbyggeri” med begrænset levetid, virker denne bevilling decideret uansvarlig.

Tillad mig i den forbindelse at foreslå at man afvikler børnehaven Valhalla – det vil give næsten præcis den nødvendige tilpasning af kapaciteten, og man sparer altså kr. 1,5 mio.

Det vil være ansvarlig politik.

Og ved samme lejlighed bevarer man den eneste institution i Furesø Nord som med nogen rimelighed kan siges at ligge i nærheden af nybyggeriet Nord for Slangerupvej.

Bevar det der virker!

Vuggestuen Cirklen lukker og slukker

Cirklen

Cirklen

Det var med vantro jeg i Furesø Avis‘ spalter for nogen tid siden kunne erfare at man har planer om at lukke Cirklen.

Vores 2 ældste børn har gået i Cirklen, den ældste fra hun var ca. 10 måneder. Det har på alle måder været gode oplevelser! Cirklen, som er indrettet i 2 sammenlagte stuelejligheder, giver præcis den nærhed, tryghed og fornemmelse af at være i et hjem, som de helt små har behov for. Til dem som ikke lige er klar over det, så er vuggestuebørn børn på 0 til 3 år. Altså den alder hvor man skal lære at sidde op, gå, spise, tale, sove og blive renlig.

Udvalgsformanden var hurtigt ude og med mange ord forsøgte at berolige; intet var besluttet og det var i øvrigt som led i en kapacitetstilpasning: der skulle være en overkapacitet på 120 pladser i området.

Det beroligede en smule, for det giver da ingen mening at lukke en lille populær og velfungerende institution med 20 børn, for at løse et kapacitetsproblem på 120 børn! Der vil det da være bedre at tage fat på en større institution…

Nu kan jeg så konstatere at planerne om en lukning er umiddelbart forestående. Centerchefen beroliger og udtaler at formålet er at skabe en velfungerende integreret institution.

Jeg er ikke bekendt med at der skulle være en politisk beslutning om at Furesø kommune foretrækker integrerede institutioner, så det lyder lidt søgt. Med mindre man forestiller sig, at gennemsnittet af 5 og 10 er cirka 8, kan overføres direkte til institutionssammenlægninger…

Jeg tror der er helt andre årsager: Man kan sandsynligvis spare kr. 20-30.000 i husleje om måneden på at lukke Cirklen; og det vil være meget nemmere for lederen af Valhalla at have vuggestuebørnene i Valhalla end 700m væk.

Fra Furesø Kommunes hjemmeside

Fra Furesø Kommunes hjemmeside

Om det giver mening at lave endnu en integreret institution lige dér – Børnehusene er lige på den anden side af stien – vil jeg ikke blande mig i.

 

De kr 1,5 mio der er afsat til fysiske tilpasninger skal man nok ikke glæde sig for meget til, der vil utvivlsomt gå en ikke uvæsentlig del til at føre Sejlgårdspark 81-82 tilbage til oprindelig stand.

Jeg har meget svært ved at forestille mig at man kan flytte børn og personale til Valhalla, uden det vil have store konsekvenser for begge. Men det er måske præcis det man vil opnå? Så løser en sjettedel af kapacitetsproblemet sig selv…

Uanset hvad man kalder det, så vil Cirklen som vi kender den ophøre med at eksistere.

Cirkel til Valhalla

Cirkel til Valhalla