Mangler stadig svar på debat om Cirklen

Fakta:

Politikerne i Furesø har tilsyneladende truffet beslutning om at lukke vuggestuen Cirklen, uden i øvrigt at have sat sig ind i sociale-, pædagogiske- og økonomiske aspekter. Beslutningen træffes i al hast og på et lukket punkt, uden at høre forældrene.
De i debatten fremlagte argumenter for lukningen har været: besparelser, kapacitetstilpasning og “vi foretrækker integrerede institutioner”.
Kapacitetstilpasningen vedrører kun børnehavepladser.
Udvalgsformanden udtaler: “Det kan godt være, at børnene ikke får det bedre i vuggestuen. Men det gør de, når de skal i børnehave”.
Der er tilsyneladende afsat kr 1,5 mio til lukning af Cirklen, oprettelse af ny vuggestue i Valhalla og flytning Specialgruppen til Guldsmeden/Majtræet. Centerchefen udtaler følgende, såfremt beløbet ikke skulle være tilstrækkeligt: “…har vi et problem, og så kan vi måske ikke opfylde alle ønsker”.
Politikerne leger Struds og sender embedsmændene i byen med svar på debatten.

Der er nu en lang række spørgsmål politikerne skylder forældrene/vælgerne svar på:

  • Er det ansvarlig politik at lukke/flytte/sammenlægge institutioner, uden som minimum at have regnet på de økonomiske konsekvenser?
  • Beslutningen er truffet i hast på et lukket møde, uden forudgående debat og uden at høre forældre og personale. Hvordan harmonerer det med Byrådets visioner om åbenhed og borgerinddragelse?
  • Hvis (når) de afsatte kr. 1,5 mio ikke slår til, hvem kan holdes ansvarlig?
  • Hvornår er der truffet beslutning om at vi i Furesø kun vil have store, integrerede institutioner? Er denne beslutning velbegrundet?
  • Formandens bemærkning om at vuggestuebørnene får det bedre når de skal i børnehave, hvordan skal den forstås? Og hvordan vil formanden dokumentere det?
  • Hvorfor vil politikerne ikke svare på de mange relevante spørgsmål? Hvorfor sender politikerne centerchefen i byen?
  • Kender politikerne overhovedet noget til de berørte institutioner?

De nuværende medlemmer af Børne- og Skoleudvalget er:

Jane Isdal (F), formand
Berit Torm (C), næstformand
Per K. Larsen (A)
Heidi Storck (A)
Egil F. Hulgaard (C)
Per Kattrup (O)
Ole F. Holleufer (V)

Referencer:

Forældre i lukket vuggestue mødtes med kommunen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.