Det er en ommer, Jane Isdal!

Beslutningen om at lukke Cirklen er foretaget uden gode demokratiske principper som debat og partshøring, og i direkte modstrid med Byrådets egne højt besungne principper om åbenhed og borgerinddragelse.

Beslutningen er truffet uden man har sat sig grundigt ind de økonomiske konsekvenser. Udvalgsformanden beroliger i Furesø Avis (6/12 2011) med, at hvis bevillingen på kr. 1,5 mio ikke slår til, “er der jo mulighed for at gå til ØU”.
I direkte modstrid med økonomisk ansvarlighed og igen i mod det siddende Byråds principper – noget der burde høre fortiden til.

Ydermere er der fremkommet oplysninger der indikerer, at man tidligere har regnet på muligheden for at etablere vuggestue i Valhalla (se Bevar Valhalla og Cirklen), men at det ville blive for dyrt!

Jeg vil nu kraftigt opfordre ansvarlige politikere i BSU til at stoppe dette vanvid og forlange omlægningerne i Farum Nord sat i bero, til man som minimum har en realistisk plan og budget for omlægningerne; alt andet er politisk dårligt håndværk!

Og ved samme lejlighed at tage hovederne ud af busken, se de berørte i øjnene og svare på de relevante spørgsmål!

Det eneste der er værre end dårlige beslutninger er dumstædigt at holde fast i dem.

Link til Furesø Avis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.