Bevar Cirklen – luk Valhalla

Ifølge punkt 102 fra referatet fra Børne- og Skoleudvalgsmødet 5/10 2011 kan man erfare, at der forventes en overkapacitet på 125 pladser, og følgende: “Det foreslås, at der reduceres med 70 børnehavepladser i Farum.”

For at imødekomme denne overkapacitet har udvalget besluttet at flytte 20 vuggestuepladser!

Jeg tror det er på tide vi får politiets rusmiddelafdeling til at undersøge hvad der indtages på udvalgsmøderne, for det er da helt uden sammenhæng!

Og det forlyder at politikerne har afsat kr. 1,5 mio til “eventuelle forbedringer og udvidelser af børnehavens fysiske rammer”, penge man ellers kunne få mange varme hænder for.

Sammenholdt med det faktum at Valhalla har til huse i billigt “papbyggeri” med begrænset levetid, virker denne bevilling decideret uansvarlig.

Tillad mig i den forbindelse at foreslå at man afvikler børnehaven Valhalla – det vil give næsten præcis den nødvendige tilpasning af kapaciteten, og man sparer altså kr. 1,5 mio.

Det vil være ansvarlig politik.

Og ved samme lejlighed bevarer man den eneste institution i Furesø Nord som med nogen rimelighed kan siges at ligge i nærheden af nybyggeriet Nord for Slangerupvej.

Bevar det der virker!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.